Wykrywane zaburzenia

TERMOGRAFIA MEDYCZNA stanowi cenne narzędzie w szeregu badań przesiewowych. Jest pomocna w rozpoznawaniu zaburzeń związanych z chorobami układu sercowo naczyniowego, zmianami nowotworowymi piersi i skóry, miejscami urazów tkanek miękkich oraz identyfikowaniu rzeczywistych przyczyn bólu. Daje to możliwość do wczesnego wykrycia pewnych zespołów chorobowych lub samych chorób na tak wczesnym etapie, aby móc przeprowadzić skuteczne ale nie inwazyjne leczenie.

 

Zaburzenia związane z
funkcjonowaniem piersi więcej...
  • Choroby piersi
  • Nowotwory piersi
Zaburzenia związane z funkcjonowaniem układu krwionośnego
Ocena rehabilitacji oraz monitorowanie wyników leczenia i zachowań ognisk chorobowych więcej... Zaburzenia związane z bólem różnego pochodzenia
Termografia dla dzieci więcej...