Screening - Termoskan ciała

Zachowaj swoje zdrowie w satysfakcjonującej kondycji i sięgnij po medycynę prewencyjną.

Badanie termograficzne to jedno z najcenniejszych narzędzi wśród badań przesiewowych. To więcej niż obecnie proponowane badania obrazujące na rynku. Jego zadaniem jest monitorowanie zdrowia przez wczesne wykrycie i obserwowanie nieprawidłowości fizjologicznych, poprzedzających powstanie zmian chorobowych i anatomicznych takich jak guzy i torbiele. Stosowane jest jako środek pomocniczy do oceniania i prognozowania czynników ryzyka oraz monitorowania postępów terapii.

Dbając o siebie, dbamy o swoich najbliższych.

Najwcześniejsze wykrywanie zmian fizjologicznych.

Termograficzny skan ciała pozwala na wyszukanie nieprawidłowych zmian, we wczesnej fazie rozwoju, występujących w Twoim organizmie. Daje to możliwość na zastosowanie środków prewencyjnych, które mogą skutecznie zapobiegać rozwojowi choroby.

Jedyne takie badanie z zakresu medycyny prewencyjnej.

Badanie termograficzne jest obecnie jedynym narzędziem obrazującym stan fizjologiczny ciała. Pozostałe badania obrazujące pokazują zmiany anatomiczne czyli takie, które są już uformowane np. guzy i torbiele. Termografia medyczna stanowi "kliniczny marker", dzięki któremu lekarz może starannie zaplanować dalszą diagnostykę i/lub leczenie.

Bezpieczne i nieinwazyjne.

Badanie termowizyjne nie wykorzystuje promieni rentgen a przez co jest w 100% bezpieczne. Nie ma bezpośrednio kontaktu z ciałem, jest całkowicie bez inwazyjne. A co najważniejsze, potwierdzone klinicznie przez szereg lat badań na całym świecie.

Doskonałe badanie przesiewowe.

Termografia zwiększa szanse na wykrycie chorób i nowotworów w ich najwcześniejszym stadium rozwoju. Może być pomocna w rozpoznawaniu zaburzeń związanych z:

  • Chorobami układu sercowo naczyniowego
  • Zmianami nowotworowymi piersi i skóry
  • Miejscami urazów tkanek miękkich
  • Rzeczywistymi przyczynami bólu