Termografia medyczna - co to jest?

Badanie termograficzne to więcej niż zwykły skan ciała. Jako jedyne wśród narzędzi medycznych daje możliwość do obrazowania zmian fizjologicznych, przez co informuje o występowaniu nieprawidłowości w twoim organizmie na ich wczesnym etapie występowania zanim pojawią się trwałe i nieodwracalne zmiany. Pozwala to na szybką i właściwą reakcje a w rezultacie zapobieganie rozwoju chorób oraz złagodzenie i skrócenie ich przebiegu.

Cenne wczesne wykrywanie

Jako jedyne narzędzie medyczne daje możliwość wczesnego wykrywania i monitorowania nieprawidłowej fizjologii w organizmie poprzez pomiar symetryczności rozkładu temperatury na badanej powierzchni ciała. Pozwala ustalić czynnik ryzyka rozwoju lub występowania chorób na ich wczesnym etapie występowania.

Unikalny "Kliniczny marker"

To "kliniczny marker", dzięki któremu lekarz może starannie zaplanować dalszą diagnostykę i/lub leczenie.
Standardowe badania RTG, USG, MRI, TK obrazują anatomię (uformowane zmiany) natomiast termografia pokazuje zmiany fizjologiczne i procesy metaboliczne. Stosowana jest jako pomoc w diagnostyce i rokowaniu ryzyka występowania choroby. To również doskonałe narzędzie do monitorowania przebiegu rehabilitacji i oceny rozwoju ognisk zapalnych w dziedzinach klinicznych obejmujących:

 • onkologię,
 • fizykoterapię,
 • reumatologię,
 • neurologię,
 • medycynę sportową,
 • pediatrię,
 • ortopedię.

Bezpieczeństwo

Badanie termograficzne to bezpieczne rozwiązanie dla twojego zdrowia w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie wykorzystuje promieni rentgena jest bezinwazyjne i całkowicie przyjazne dla pacjenta podczas badania.

Korzyści z badania termograficznego

 • obrazowanie wczesnych zmian fizjologicznych poprzedzających zmiany anatomicze,
 • bez promieni rentgena,
 • nieinwazyjne,
 • bez bólu i dyskomfortu,
 • w 100% bezpieczne,
 • bezkontaktowe - brak bezpośredniego kontaktu z pacjentem,
 • potwierdzone klinicznie.

Termografia - doskonałe badanie przesiewowe

Termografia medyczna może być pomocna w rozpoznawaniu zaburzeń związanych z: chorobami układu sercowo naczyniowego, zmianami nowotworowymi piersi i skóry, miejscami urazów tkanek miękkich oraz rzeczywistymi przyczynami bólu. Pozwala to na wczesne wykrycie zespołów chorobowych związanych miedzy innymi z:

 • Chorobami piersi
 • Zaburzeniami układu krwionośnego
 • Chorobami serca
 • Zakrzepicą żył głębokich
 • Zmianami nowotworowymi (rak piersi i skóry)
 • Artretyzmem
 • Chorobami układu trawiennego
 • Zespołem cieśni nadgarstka
 • Uszkodzeniami nerwów
 • Urazami kręgosłupa szyjnego
 • Rzeczywistymi przyczynami bólu
 • Oceną dynamiki rozrostu ognisk nowotworowych
 • Przyczynami dentystycznych dolegliwości i wiele innych

Po prostu, najbardziej przyjazne badanie

Biorąc pod uwagę ogromny zakres możliwości badan termograficznych, jak choćby termodiagnostykę piersi, badanie przesiewowe całego ciała, możliwości oceniania rozrostu ognisk zapalnych, czy monitorowanie efektywności leczenia i rehabilitacji w sposób całkowicie bezpieczny i bezinwazyjny można śmiało stwierdzić, że mamy do czynienia z najbardziej przyjaznym badaniem medycznym.

Doskonałe wykorzystanie nauki w medycynie prewencyjnej

Termografia jest nieinwazyjną techniką, która przekształca promieniowanie podczerwone emitowane z powierzchni skóry na impulsy elektryczne, które są wizualizowane w kolorze. U osób zdrowych gdzie nie występują nieprawidłowe zmiany rozkład temperatury jest symetryczny po obu stronach. Odpowiedź organizmu na stany zapalne to podwyższona temperatura skóry, która jest naszym największym organem mającym połączenie z układem współczulnym. Układ ten należy do autonomicznego układu nerwowego, który steruje pracą narządów wewnętrznych bez udziału naszej świadomości. Dzięki tej wiedzy i zastosowanej technologii jesteśmy wstanie obserwować zachodzące zmiany fizjologiczne w organizmie człowieka i kontrolować poprawność jego funkcjonowania.