Termograficzne badanie piersi

Zwiększ swoje szanse na wykrycie chorób piersi i raka piersi w ich najwcześniejszym stadium rozwoju.

Mijają lata zanim nowotwór urośnie do rozmiarów umożliwiających jego rozpoznanie i rozpoczęcie leczenia. Dlatego też proponujemy wykorzystanie urządzenia medycznego innego niż wszystkie dostępne na polskim rynku. Termografia to idealne narzędzie, które pozwala na monitorowanie zdrowia piersi przez wczesne wykrycie i obserwowanie nieprawidłowości fizjologicznych, poprzedzających powstanie zmian anatomicznych takich jak guzy i torbiele.


**Zwykle dopiero po 4 latach, gdu nowotwór jest już 32 razy większy (wielkość małego winogrona), mammografia i USG jest w stanie wykryć zmianę.
Źródło Cancer 71:3547-3551, 1993

*Angiogeneza - formowanie nowych naczyń krwionośnych odżywiających guza

Najwcześniejsze wykrywanie zmian

Badanie termograficzne piersi jako jedyne z obrazujących narzędzi medycznych pozwala na wczesne wykrywanie i monitorowanie zmian fizjologicznych, które towarzyszą chorobom piersi (zmiany włóknisto-torbilowate, infekcje, choroby naczyniowe, nowotwory).

Całkowite bezpieczeństwo

Badanie jest całkowicie bezpieczne, ponieważ nie wykorzystuje promieni rentgena, jest również nieinwazyjne, czyli nie ma bezpośredniego kontaktu z ciałem dzięki czemu nie narusza strefy komfortu klientów. A co najważniejsze jego skuteczność została potwierdzona klinicznie przez szereg badań związanych z wczesnym wykrywaniem i monitorowaniem chorób piersi.

Doskonała identyfikacja czynnika ryzyka

Termografia pozwala ustalić czynnik ryzyka dla rozwoju lub występowania raka piersi. Daje możliwość do identyfikacji osób o najwyższym stopniu zagrożenia. Dodatkowo zwiększa efektywność wykorzystywania mammografii i USG w procedurze prawidłowego obrazowania zdrowia piersi.

Najwyższa czułość detekcji

W porównaniu z innymi standardowymi badaniami piersi jak mammografia czy USG badanie termograficzne charakteryzuje się wysoką czułością wykonywanych skanów, przez co sprawia, że możliwość wykrycia nieprawidłowych zmian w piersi wzrasta aż do 90%. więcej...

Cenne źródło informacji

Badanie termograficzne piersi stanowi "kliniczny marker", który pozwala lekarzowi na ocenę sytuacji i staranne zaplanowanie programu dalszego diagnozowania i/lub monitorowania zmian za pomocą innych standardowych testów.

Termografia to badanie komplementarne i uzupełniające
do standardowych badań takich jak USG i mammografia piersi

  • MAMMOGRAFIA i USG wykrycie już uformowanych zmian anatomicznych piersi.
  • TERMOGRAFIA zobrazowanie bardzo wczesnych zmian patofizjologicznych, poprzedzających występowanie guzów lub torbieli.

Komórki nowotworowe podwajają się zazwyczaj co 90 dni, dlatego ważne jest aby wykonać pierwszy skan, który stanowić będzie wzorzec termiczny a następnie po 3 miesiącach wykonać obrazowanie kontrolne. Później coroczne obrazowanie zazwyczaj jest wystarczające.

 

▪ Termografia to badanie przesiewowe

Termografia jest badaniem przesiewowym dla kobiet w każdym wieku i ma na celu ustalenie stanu wyjściowego (normalny termiczny "odcisk palca" pacjenta) a następnie na bieżąco przeprowadzana jest analiza porównawcza w celu wykrycia wszelkich fizjologicznych zmian, które potwierdzane są dodatkowo przez inne badania kliniczne takie jak mammografia, USG, MRI, badania krwi, badania hormonów lub szereg innych działań.

▪ Szczególnie odpowiednia dla kobiet w przedziale wiekowym 30-50 lat

Termografia jest szczególnie odpowiednia dla młodych kobiet między 30 i 50 rokiem życia, których gęstsze tkanki piersi utrudniają badanie mammograficzne. Test ten może zapewnić "kliniczny marker 'dla lekarza i określić obszar piersi, który wymaga szczególnie ścisłej obserwacji. Guz złośliwy rośnie szybciej, i tym samym generuje więcej promieniowania podczerwonego. Dla młodszych kobiet badania te są w szczególności ważne, ponieważ wyniki badań przesiewowych mogą prowadzić do wcześniejszego wykrywania nieprawidłowości oraz zmianach i ostatecznie przedłużyć życie.

▪ Daje możliwość do bardzo wczesnego wykrywania zmian związanych z chorobami piersi

Termografia oferuje wcześniejsze wykrycie nieprawidłowości w obrębie piersi, niż wszystkie inne narzędzia wykorzystywane przez ekspertów medycznych aktualnie używane do badania piersi (mammografia, USG, MRI), ponieważ obrazuje naszą fizjologię a nie zmiany anatomiczne.

 

Współczesna medycyna nie daje odpowiedzi, jak uniknąć raka piersi. Można jednak zwiększyć swoje szanse na wykrycie go w najwcześniejszym stadium rozwoju poprzez zrozumienie fizjologii i udział w programie wczesnego wykrywania oraz dobrze zastosowaną prewencję oraz metody wczesnego leczenia.